Behöver du återställa din CrashPlan PROe server eller flytta den till ny hårdvara? Denna steg-för-steg-guide, på engelska, visar hur du gör för att återställa en CrashPlan PROe Server som havererat – alternativt flytta din existerande server till ny hårdvara: https://support.code42.com/Administrator/4/Troubleshooting/Recovering_Or_Moving_Your_Code42_Server

Kerio Connect 8.5 lanserades den 18 maj 2015. De viktigaste nyheterna i denna version bedömer vi vara: Ett antal säkerhetsuppdateringar. Kerio Connect Multi-Server för installationer i större miljöer. Förbättringar i webbklienten, bl.a. med stöd för restid i kalender och egna anpassningar av utseendet. Hela listan med förändringar finns här.

Vi presenterar många av fördelarna med att använda Kerio Connect – bland annat integration med iPhone och Android, säkerhet, automatisk hantering av epost och delning av e-postmappar, kalenderhändelser och adresser. Efter genomgången ges tillfälle till frågor och diskussion med webinarets värdar.

Återställa och se filer direkt på sin mobila enhet är enkelt med CrashPlans app. Denna video visar hur användare kan installera denna app på sin smartphone, koppla upp mot server, återställa en fil till telefonen och maila den till en kollega.

Med CrashPlan PROe är det enkelt för dina användare att återställa sina egna filer, men ibland kan det behövas lite hjälp. Snabbt och enkelt hjälper du dina användare återställa sina filer, även som en utputtad återställning direkt till deras dator. Crashplan ger dig stora möjligheter som admin att återställa dina användares data till servern, som […]

Nu kan dina användare återställa sina egna filer från valfri webläsare, även när de är på annan plats och inte har sin egen dator i närheten. Denna video visar användare kan återställa filer, mappar och tidigare versioner via webkonsolen för CrashPlan PROe. Återställning går snabbt, enkelt och kräver inte inblandning från adminiatrations- eller supportteam, även […]

CrashPlan PROe gör det enkelt för dina användare att återställa sina egna filer, utan inblandning från helpdesk. Denna video visar hur dina användare kan återställa filer, mappar eller hela sin backup till sin dator via CrashPlan-applikationen som körs på deras dator och visar också hur de kan återställa tidigare versioner av filer – allt utan […]

Behöver du återställa din CrashPlan PROe server eller flytta den till ny hårdvara? Denna steg-för-steg-guide visar hur enkelt det är att flytta din existerande server till ny hårdvara.

CrashPlan PROe ger dig stora möjligheter att administrera dina användares backupinställningar. I denna video lär du dig att: – Hantera olika backupinställningar för specifika grupper av användare (organisationer) i CrashPlan PROe – Ändra hur mycket som får tas backup på och andra inställningar som gäller en hel avdelning eller företag – Knuffa ut och låsa […]

CrashPlan PROe , innebär att du inte ständigt behöver adminstrera dina backup-arkiv, även om det finns tillfällen då manuell kontroll är nödvändig. Denna video tar upp följande ämnen runt manuell administration av arkiv: – Migration till nya lagringspunkter – Omdirigering till nya lagringspunkter – Radera gamla arkiv

Moreware Kundwebb

Här publicerar vi tips, idéer och videos runt de produkter vi representerar.